header foto

Scheidsrechters

Fluiten bij een wedstrijd

Bij de jongste jeugd (tot en met de achttallen in de E) worden de wedstrijden  gefloten door iemand van de ouders van VHC. Dit omdat de wedstrijden vooral tot doel hebben om het spel goed te leren spelen en hij/zij in staat is om ‘coachend' te fluiten.

Vanaf 1e jaar B: kaart en fluiten verplicht

Vanaf 1e jaar B zijn spelers en speelsters, met uitzondering van recreanten en trimmers, verplicht om een scheidsrechterkaart te hebben. Zonder scheidsrechterskaart mogen zij niet spelen. Beginnende scheidsrechters worden zo mogelijk begeleid bij het fluiten van hun eerste wedstrijd(-en). Daarna is begeleiding (op verzoek: [email protected]) altijd mogelijk, bijvoorbeeld als je graag wil weten hoe je je fluitkunsten kan verbeteren.

Op het veld

Ieder spelend lid, vanaf 2e jaars B, fluit minimaal 4-6 wedstrijden. Voor de winterstop moet al minimaal 2 maal zijn gefloten. Een 1e jaars B fluit (direct na het examen) minimaal 1 wedstrijd. Ieder spelend lid plant zichzelf tijdig in voor een fluitbeurt.

Naast dat elk lid vooral zelf verantwoordelijk is voor het tijdig fluiten zal ook het team daarin een verantwoordelijkheid dragen. Met de teammanager of begeleider van elk team zal met enige regelmaat overlegd worden indien het aantal fluitbeurten bij leden van het team achterblijft.

Wanneer je je niet tijdig zelf inplant, wordt je door de club aan een wedstrijd toegewezen. Vanaf dat moment is het jouw verantwoordelijkheid! Je hebt dan twee mogelijkheden: 

  • Je fluit de wedstrijd zelf.
  • Je vraagt een teamgenoot of hij/zij de wedstrijd wil fluiten. De wedstrijd komt dan op naam van je teamgenoot te staan en je moet jezelf dan voor een andere wedstrijd alsnog inplannen.

 Aanmelden

Aanmelden voor de cursus én examen kan via een email naar [email protected]

E-cursus

Sinds 2012 wordt de cursus online aangeboden door de KNHB. Je ontvangt via email de login gegevens en hebt vervolgens een maand lang toegang. Je kunt op eigen tempo en tijdstippen de cursus afronden.