header foto

Aan-/afmelden & Contributie

Aanmelden :-)
Aanmelden als lid van VHC kan via de site onder 'lid worden / Inschrijfformulier'. Leuk dat we jou op de velden van VHC tegen gaan komen.

Afmelden :-(
Mocht je het lidmaatschap van VHC het volgende seizoen niet kunnen voortzetten, let dan op de uiterste afmelddatum van 15 mei. Afmelden kan per mail aan de secretaris via [email protected] of ledenadministratie via [email protected] of per brief aan VHC, Postbus 567, 5900 AA Venlo. Je ontvangt vanzelfsprekend een bevestiging van ontvangst.
Het lidmaatschap van VHC wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk 15 mei is opgezegd (administratief einde van het hockeyseizoen). Het lidmaatschap wordt dan beƫindigd per 1 juni. Bij opzegging tussen 15 mei en 1 augustus is 50% van de contributie verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 augustus. Bij opzegging na 1 augustus loopt het lidmaatschap het volgende verenigingsjaar door en is de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
Meer details over de opzegregels in de bijlage bij dit bericht. Verder zouden wij graag willen weten waarom iemand stopt. Wij stellen het dan ook zeer op prijs bij de afmelding de reden van de opzegging te mogen vernemen (studie, andere sport, etc.). Bijlage: Afmeldregels

Niet-spelend lidmaatschap

Mocht u onverhoopt het volgend seizoen niet meer kunnen hockeyen bij VHC, dan wijzen wij op de mogelijkheid om niet-spelend lid van VHC te blijven. Hierdoor blijft u betrokken bij de club en steunt u VHC ook in de toekomst. Veel oud-leden hebben deze stap al gezet.

Overzicht contributiebedragen 2018-2019

(Vastgesteld tijdens ALV 31 augustus 2018) KNHB Peildatum leeftijd 1 oktober.


 

 

Contributie
Per hockeyseizoen

Leeftijdsgroepen

 

 

0 tot 4 jaar

Baby's (eenmalig)

€      30,00

4 t/m 5 jaar

Kleuters

€      54,00

6 t/m 6 jaar

Benjamins

€      92,00

7 t/m 9 jaar

Jongste jeugd

€    199,00

10 t/m 17 jaar

Junioren

€    259,00

Vanaf 18 jaar

Senioren

€    313,00

 

Contributiegroepen/soort lidmaatschap

 

niet-spelend lid

€      87,00

 

trimlid/trainingslid

€    151,00

 

zaalhockey (extra bij deelname)

€      54,00

 

studententarief*

€    259,00

 

babylidmaatschap (eenmalig)

€      33,00

 

DUO lidmaatschap

€    200,00

 

DUO lidmaatschap studententarief*

                €    173,00

 

maximale gezinscontributie**

€ 1.004,00

 

* Studentenhockey
Voor studerende senioren tussen 18 en 21 jaar (18, 19 of 20 jaar peildatum 1 oktober) kan het juniorentarief worden berekend. Deze studentenkorting op het seniorentarief kan worden berekend als het lid een e-mail verzoek hiervoor indient bij [email protected] of bij de secretaris of penningmeester. Een studerend lid tussen 18 en 21 jaar kan, bij betaling per incasso, verzoeken het aantal termijnen van twee naar vier te brengen.
** Gezinscontributie/seizoen
Samengestelde gewone lidmaatschappen, exclusief eventuele zaalcontributie.


Betalingsregeling:
Bij aanmelding kan worden gekozen voor betaling van de contributie op een van de volgende manieren:
  • per factuur in één termijn (september) of
  • per incasso in twee termijnen (september en januari).
Bij te late betaling van de contributiefactuur (of niet inbare incasso) zullen wij een herinnering toesturen. Als na een eerste herinnering geen betaling wordt ontvangen, zal er bij een 2e aanmaning € 25,-- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Als het voor kinderen tussen 4-18 jaar om financiƫle redenen niet mogelijk is om te sporten, kan er een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds Venlo voor het betalen van de contributie. Klik hier voor meer JSF informatie.

Van leden en ouders wordt verwacht dat zij kennisnemen van en zich houden aan de rechten en plichten, die vastgelegd zijn in de huisregels, de contributieregels van VHC, de gedragscode voor sportiviteit en respect van de KNHB. Voor het overige zijn de statuten van de vereniging van toepassing.

 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO