header foto

Wedstrijdsecretaris


Informatie van het wedstrijdsecretariaat

Op deze pagina vind je belangrijke mededelingen van het wedstrijdsecretariaat. Lees deze pagina eens door, zodat je op de hoogte bent van de mogelijkheden omtrent de planning van wedstrijden. Ook vind je hier antwoord op veelgestelde vragen.


Actuele mededelingen van het wedstrijdsecretariaat

15-09-2014: laatste update (DWF)

 

Wat zijn de werkzaamheden van het wedstrijdsecretariaat?

Het wedstrijdsecretariaat, en diens ondersteuning, heeft de zorg voor:

- het regelen van de aanvangstijden en de veldindeling van de thuiswedstrijden van alle elftallen

- het onderhouden van contacten met het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander over de aanvangstijden van de uitwedstrijden

- het invullen van de wedstrijduitslagen op de standenmotor van de KNHB

- de afgelastingen

- het onderhouden van contacten met het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander omtrent onregelmatigheden.

Wie is mijn wedstrijdsecretaris?

Kijk links in de organisatie om te kijken wie jouw wedstrijdsecretaris is of log in op de site en zie meteen op je teampagina wie jouw wedstrijdsecretaris is.

Hoe laat beginnen de thuiswedstrijden?

Heren 1: in beginsel altijd om 14.45u

Dames 1: in beginsel altijd om 12.45u

Overige senioren: zondags tussen 11.00u en 14.45u

Junioren: zaterdags tussen 11.00u en 16.00u

Jongste Jeugd: zaterdags om 09.45u

Let op: wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd het wedstrijdschema op de website voor de meest actuele tijden.

Hoe laat beginnen de uitwedstrijden?

Het aanvangstijdstip van uitwedstrijden ligt doorgaans tussen 09.00u en 17.30u.

Let op: wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg altijd het wedstrijdschema op de website voor de meest actuele tijden.

Een wedstrijd wordt afgelast, wat nu?

Indien de wedstrijd om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, dan krijgt de coach/aanvoerder dit zo spoedig mogelijk te horen van het wedstrijdsecretariaat. Ook zal het wedstrijdsecretariaat, indien nodig, de tegenstander inlichten. Het is van groot belang dat alle afgelastingen via het wedstrijdsecretariaat verlopen, omdat deze altijd de KNHB moet inlichten. Het niet tijdig inlichten van de KNHB levert een boete op. Het zelf (als team) afgelasten van een wedstrijd is niet toegestaan.

Kan een wedstrijd verzet worden naar een andere datum?

De KNHB verbiedt het om wedstrijden later te spelen dan de geplande datum (competitievervalsing). Dit levert altijd een boete op. Een wedstrijd mag wel eerder dan de vastgestelde datum gespeeld worden. Dit kan echter alleen na overleg met het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat zal proberen, in overleg met de tegenstander, een datum te prikken voor de wedstrijd. Het zelf regelen van andere tijden en/of dagen met de tegenstander is niet toegestaan. Alle contacten m.b.t. te spelen wedstrijden lopen altijd tussen de wedstrijdsecretariaten onderling en nooit rechtstreeks tussen de teams.

Hoe moet ik het Digitale Wedstrijd Formulier invullen?

Het DWF wordt ingevuld via www.vhcvenlo.nl/formulier. Teamondersteuners zoals coaches en aanvoerders die in het LISA ledensysteem zijn aangemerkt als zodanig kunnen dit afwikkelen met hun lidnummer en de toegestuurde wedstrijdinformatie. 

Scheidsrechters die zijn ingepland op een wedstrijd kunnen eveneens de arbitragezaken van de betreffende wedstrijd afwikkelen via www.vhcvenlo.nl/formulier met hun inloggegevens. 

Let er op dat dit tijdig wordt gedaan om boetes te voorkomen. Via het systeem krijgt iedereen automatisch herinneringsmails. Bij problemen kan er contact worden opgenomen met het eigen wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd, Junioren of Senioren/Veteranen.

Handleidingen over het DWF zijn te vinden na persoonlijke inlog onder Documenten.


Kan het team of een individueel lid een boete van de KNHB krijgen?

Jaarlijks loopt de Venlose Hockey Club, vaak zeer onnodig, boetes op voor het niet op komen dagen van een team of voor het behalen van gele dan wel rode kaarten door spelers. In de Algemene Leden vergadering heeft het bestuur in dat kader gesproken over het verhaalsmogelijkheden van dit soort boetes.In de algemene ledenvergadering is akkoord bevonden dat dit soort boetes niet meer door de club maar door de de speler c.q. het team worden betaald. Het bestuur zal dan ook met ingang van het seizoen 2010-2011 van de mogelijkheid gebruik maken om boetes te verhalen. Indien boetes worden opgelopen in het teambelang dan kan het team besluiten de boete onder het team te verdelen.

Ik heb nog een andere vraag aan het wedstrijdsecretariaat.

Indien je nog een vraag hebt, dan kun je deze altijd stellen aan een van de leden van de wedstrijdsecretariaten. Kijk onder organisatie wie jouw wedstrijdsecretaris is.

 

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO