header foto
Algemeen

VHC tekent bezwaar aan tegen aantasting Sportpark Herungerberg

23-4-2014

In een uitgebreide brief heeft de Venlose Hockey Club en de Stichting Hockeysport Venlo bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venlo bezwaar aangetekend tegen de ontwikkelingen welke op dit moment plaatsvinden op het Sportpark Herungerberg. Deze activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van een wieler -en skatecircuit.

Dit bezwaar richt zich op het plaatsen van het hekwerk aan ons clubgebouw en de inperking van de mogelijkheden die het overige hekwerk veroorzaakt. Ook ervaren wij het kappen van één hectare bos als ernstige aantasting van de omgeving. Voorts verwachten wij grote parkeerproblemen bij wieler -en skate evenementen. In ons bezwaar hebben we tevens gewezen op de gevaarlijke situaties die zich kunnen voordoen doordat de wieler -en skatebanen erg dicht achter de hockeydoelen worden gerealiseerd. Tevens doet deze bebouwing het, ook door de Gemeente Venlo gewenste, open karakter van het Sportpark geen goed.

In ons schrijven hebben we onze verbazing uitgesproken dat de kap -en bouwactiviteiten reeds zijn gestart zonder dat de hiervoor benodigde vergunning definitief is.   

Gelet op de vele verontrustende vragen die ons de afgelopen tijd hebben bereikt menen wij er goed aan te doen deze informatie te delen.

Met sportieve groet, 

 

Geert Göbbels

voorzitter

 

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO