header foto
Algemeen

Bestuurswisselingen tijdens ALV 2015

Nieuws afbeelding 8-9-2015

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Venlose Hockey Club op vrijdag jl. is Geert Göbbels  afgetreden als voorzitter. Hij werd onder groot en staand applaus benoemd tot Erelid van de club. 

Na 6 jaar draagt hij de voorzittershamer over aan Leopold Hermans. Leopold is al jaren actief lid bij VHC. Leopold heeft de afgelopen maanden al meegelopen binnen het bestuur en is enthousiast om aan de slag te gaan. 

Naast Geert is tevens Roel Vrijmoed na 6 jaar afgetreden als bestuurslid Breedte sport & Vice-Voorzitter. Hij heeft zijn taken overgedragen aan Niels Mulders. Roel Driessen neemt de taak van vice-voorzitter waar. 

Tijdens de ALV werden de jubilarissen door de voorzitter vereerd met een speldje voor trouw lidmaatschap (40 & 50 jaar) en de drie nieuwe bijzondere leden Vol Hertelikke Complimente voor hun bijzondere inzet voor de vereniging. Hieronder enkele foto's. 

Jan Worm 50 jaar lid van VHC 

Hein Bogaers mocht het speldje voor 50 jaar lid in ontvangst nemen. 

Pauline Lommen-De Klerk mocht het speldje voor 40 jaar trouw VHC lidmaatschap ontvangen. 

Fred Cabooter krijgt een speld en wordt bijzonder lid "Vol Hertelikke Complimente" 

Lotte Verdellen van Dames 1 kreeg een speld ‘Vol Hertelijke Complimente’ voor hun prestatie en team spirit voor afgelopen jaar

 

Helaas kon niet iedereen op de foto worden gezet en ook waren enkele jubilarissen verhinderd. Toch willen we graag alle jubilarissen van 2015 even noemen:


 

  • Adriaan Ottenheim kreeg tevens een speld en wordt bijzonder lid ‘Vol Hertelijke Complimente’. 
  • Loek Zeelen 50 jaar lid van VHC
  • Leopold Hogenhuis 60 jaar lid van VHC