header foto
Algemeen

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Nieuws afbeelding 15-4-2016

Als bestuur van de Venlose Hockey Club vinden wij het onze plicht zorg te dragen voor een veilig sportklimaat binnen onze vereniging, in het bijzonder voor minderjarigen. Daartoe voeren we regels en richtlijnen, die zijn vastgelegd in ons beleid.

 

Een belangrijke maatregel in dit kader is het invoeren van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het bestuur heeft besloten om dit traject in gang te zetten en van iedereen, die hiervoor in aanmerking komt, een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Pas dan kunnen wij als uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

 

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Dat betekent dat vrijwilligers en betaalde krachten, die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen en/of(verstandelijk) gehandicapten, getoetst worden op hun verleden op gebied van zorg voor minderjarigen en zorg voor hulpbehoevende personen, zoals ouderen en gehandicapten.  

 

Omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie en het NOC*NSF met de KNHB het invoeren van de VOG willen bevorderen kan VHC gratis gebruik maken van deze mogelijkheid. Er zijn voor de betreffende vrijwilligers dus geen kosten aan verbonden!

 

Waarom?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht, die iedereen wel uit de nieuwsberichten of kranten zal kennen. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen en/of (verstandelijk) gehandicapten. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen en/of (verstandelijk) gehandicapten, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. 

 

De vrijwilligers en betaalde krachten, aan wie wij dit vragen worden de komende tijd geïnformeerd over de aanvraagprocedure. De bedoeling is dat iedereen die in de doelgroep valt, bij aanvang van het seizoen 2016/2017 over een VOG beschikt.

 

Naast het VOG traject, zullen er binnen dit beleid nog deeltrajecten worden opgepakt, zoals:

 

Alle leden van VHC vallen door hun bondslidmaatschap automatisch onder het tuchtrecht van de KNHB. Voor vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging zal er worden gewerkt met een verklaring dat zij zich onderwerpen aan de statuten en de reglementen van de vereniging en de KNHB, waaronder het tuchtrecht van de bond.

Om te er voor te zorgen dat in voorkomende gevallen zowel leden als andere personen die een al dan niet betaalde functie uitoefenen bij de club bij overtreding van de (gedrags)regels tuchtrechtelijk kunnen worden bestraft, heeft het bestuur, naar verplichting van de KNHB, een clausule ten aanzien van de naleving van het tuchtreglement, het dopingreglement en het reglement ongewenst gedrag opgenomen in de statuten. Deze aanpassing van de statuten is door de leden goedgekeurd in de laatste ALV van 4 september 2015.

 

VHC heeft ook sinds enkele jaren een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) die kan worden ingeschakeld als er behoefte is aan het bespreken van vragen over grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie en contactinfo onder Informatie/Clubwijzer/Vertrouwens Contactpersoon.

Om iedereen goed en compleet te informeren, zullen er nog meer publicaties volgen in de komende periode.

Met vriendelijke groet
Bestuur Venlose Hockey Club