header foto
Algemeen

ALV documenten

Nieuws afbeelding 22-8-2016 Zoals in de Algemene Leden Vergadering van 15 juli jl. aangekondigd, zijn een aantal relevante documenten in het ledensysteem geplaatst. Het zijn de vernieuwde Statuten van de vereniging, het Huishoudelijk Reglement, de Jaarrekening en Begroting van de Venlose Hockeyclub en de Jaarrekening van de Stichting Hockeysport Venlo (SHV). Deze stukken zijn voor leden en vrijwilligers in te zien onder Documenten/Algemene Leden Vergadering in de voor leden toegankelijke omgeving via inlog met lidnummer en wachtwoord op site of app. De notulen van de ALV van 15 juli 2016 zullen zo spoedig mogelijk (na de eerstvolgende bestuursvergadering van september) op dezelfde wijze worden gepubliceerd.