header foto
Algemeen

Bericht van de arbitragecommissie, beleid en stappenplan

Nieuws afbeelding 26-10-2017

In het door de leden onlangs goedgekeurde beleidsplan van VHC wordt aangegeven dat arbitrage meer en betere aandacht moet krijgen. Het is nu tijd om jullie te informeren over de stappen die tot nu toe zijn gezet door de arbitragecommissie en de plannen die nog gaan komen.

 

Als eerste wijzen we iedereen op de volgende opmerking die te vinden is op onze website onder het hoofdstuk arbitrage:

 

De KNHB heeft verplicht gesteld dat alle A- en B-jeugd in het bezit dient te zijn van een geldige scheidsrechters kaart. Wij als club ondersteunen deze zienswijze en zullen dus met regelmaat een verplichte scheidsrechters cursus aanbieden voor leden die nog niet in het bezit zijn van een scheidsrechters kaart. In het gunstigste geval wordt er aan de C-jeugd al een cursus gegeven. Op deze manier leert de jeugd op jonge leeftijd al de regels kennen. Tevens zal de C-jeugd al zo nu en dan ingedeeld worden om de jongste-jeugd te fluiten/begeleiden. Hierdoor kan de C-jeugd al ervaring opdoen met het fluiten, zodat, als ze later de B- en C-jeugd moeten fluiten, al weten wat het vak inhoudt.

 

De nieuwe arbitragecommissie heeft geconstateerd dat de afgelopen jaren te weinig is gedaan aan het onderdeel arbitrage. Dat is geen goede ontwikkeling. Zeker ook omdat we als doel hebben dat elk spelend lid van VHC kennis heeft van de regels en deze ook zelf kan toepassen op het moment dat gevraagd wordt een wedstrijd te fluiten. We hebben ons zelf een duidelijke opdracht gegeven: herstel de afgelopen periode en kom met een plan van aanpak. Dit jaar moet dan ook gezien worden als een overgangsjaar waarin we iedereen vragen om begrip voor de eventuele achterstand waardoor een foutje in de planning of het te vaak indelen van een team dan gebruikelijk kan voorkomen. Maar nogmaals, we gaan herstellen wat niet goed was waardoor er meer leden bevoegd zijn om te fluiten.

 

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen?

 

1.

Als eerste hebben we de administratie op orde gemaakt. Het was lang niet duidelijk wie nou wel en wie niet een scheidsrechterkaart heeft. Dat weten we nu wel. 

 

2.

Vervolgens hebben we de cursus aangevraagd voor de A leden die nog geen kaart hebben. Zij gaan de cursus volgen in november en eind november wordt het "examen" afgelegd. In januari is de B jeugd aan de beurt. De informatie aan de A jeugd is inmiddels verstrekt.

 

3.

We gaan in de winterstop een event organiseren voor de C jeugd die op een speelse manier in aanraking komt met het fluiten zodat de C jeugd na de winterstop altijd samen met 1 volwassene een wedstrijd kan fluiten van de jongste jeugd.

  

4.

We gaan tevens senioren en niet spelende leden benaderen om de jeugd te begeleiden bij het fluiten. Hoe groter deze groep is, hoe beter het is.

 

5.

We doen een oproep aan ouders, die ook een kaart willen halen, zich bij ons te melden. Zo krijgen we een pool van ouders die kunnen fluiten op de zaterdagen. We stellen het zeer op prijs als ouders zich melden.

 

6.

We gaan ook een inventarisatie maken van senioren die nog geen kaart hebben. Ook zij worden gevraagd deel te nemen aan de eenvoudige cursus die digitaal gevolgd kan worden met een " examen" bij VHC.

 

 

Al met al hopen we zo dat we de achterstand dit seizoen kunnen inlopen en dat er een duidelijker beleid ontstaat als het gaat om arbitrage.

 

Let wel: het hebben van een kaart is als spelend lid van VHC een vereiste.

 

Tot slot willen we benadrukken dat we een flink beroep doen op de senioren teams om op zaterdag jeugdwedstrijden te fluiten. We beseffen ons dat dit ongewoon is, zeker als het gaat om de hoeveelheid fluitbeurten. Toch vragen wij jullie om dit seizoen met ons mee te werken zodat we ervaren scheidsrechters op de velden hebben staan terwijl we tegelijkertijd de jeugd goed kunnen opleiden. Dank jullie wel voor de medewerking.

 

Mochten er leden zijn met een kaart die nu al zeggen deel te willen nemen aan de begeleiding van onze jeugd tijdens het fluiten dan horen we dat heel erg graag!

Alle hulp is zeer welkom. Stuur gewoon een mail aan: [email protected]

 

 

Met sportieve groet,

 

De arbitrage commissie