header foto
Algemeen

Update samenwerking/fusie

5-4-2018

Beste leden,


Zoals jullie weten zijn de 3 hockeyclubs in Venlo met elkaar in gesprek om te bekijken of er in de toekomst een vorm van samenwerking of zelfs fusie gevonden kan worden. Deze gesprekken worden begeleid door beleidsmedewerkers van de gemeente Venlo i.o.v. wethouder Aldewereld, die duidelijk heeft aangegeven een stuk sturing aan het initiatief te willen geven.

Aanleiding tot de gesprekken zijn:

1. de brief die wij hebben ontvangen over de ondersteuning (facilitair en financieel) die de gemeente aan de sportclubs kan bieden,

2. de (toekomstige) interne uitdagingen binnen de drie afzonderlijke verenigingen.


De onderlinge gesprekken met de vier partijen (Gemeente Venlo, VHC, THC en HCBlerick) verlopen buiten verwachting positief, maar zijn wel nog in een oriënterende fase.

Met behulp van de beleidsmedewerkers is door externe partij een haalbaarheidsonderzoek gestart, waarbij is onderzocht wat in financieel en logistiek opzicht de beste locatie kan zijn. Daarbij hebben de clubs onderling aangegeven wat hun wensen zijn. De uitkomst bevat een 4-tal oplossingen die elkaar in beginsel financieel niet veel ontwijken.


Vooralsnog hebben we een eerste voorkeur uitgesproken voor een variant op Sportpark Vrijenbroek. Deze wordt dan ook nader onderzocht. Echter, daarmee zijn de overige varianten niet van de baan. Vanuit deze situatie moeten tevens nog erg veel aanvullende zaken onderzocht worden. Denk hierbij aan technische, ruimtelijke of financiële aspecten. Hiervoor zullen we de komende periode in verschillende werkgroepen optrekken, waarbij we gebruikmaken van specialisten.


Het moet voor iedereen wel duidelijk zijn dat we uiterst serieus naar alle facetten willen kijken. Het besluit om over te gaan tot verdere concrete stappen ligt tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering/info-bijeenkomst in de handen van onze leden. De mate waarin dit kan of zal gebeuren hangt af van het mandaat dat kan worden afgegeven. Dit bepaalt vervolgens ook de snelheid van de voortgang, die écht niet over één nacht ijs zal gaan.


In de tussentijd proberen we alle communicatie zo goed mogelijk te verzorgen. We zien hierbij een uitdaging om de pers periodiek van juiste informatie te voorzien. Zo worden we wekelijks gebeld door journalisten die op zoek zijn naar het laatste nieuws. De wijze waarop het dan de media haalt, ondanks dat we hier in alle zorgvuldigheid betrachten, is helaas nog vaak voor tweeërlei uitlegbaar. Dit zorgt dan weer voor een extra uitdaging bij de werkgroep, om de ontstane vragen hierbij voor te blijven.


Naar aanleiding van eerdere gesprekken met een woordvoerder vanuit de gemeente verschijnen vandaag en morgen artikelen bij o.a. Omroep Venlo en Dagblad de Limburger. Mochten leden naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan beantwoorden wie die als bestuur graag.


Namens de drie hockeyclubs,


Rik van Baal (Vz HCB)

Thomas Vossen (Vz THC)

Leopold Hermans (Vz VHC)