header foto
Algemeen

Samenwerking HCB, THC en VHC

Nieuws afbeelding 8-6-2018

Al geruime tijd zijn de drie Venlose hockey verenigingen en de gemeente met elkaar in gesprek over een vergaande samenwerking en mogelijke fusie. Zoals wij jullie reeds eerder hebben aangegeven, verlopen deze verkennende gesprekken in een uiterst harmonieuze en open sfeer. 


Op korte termijn vinden onder begeleiding van de KNHB verkennende strategiesessies plaats, waarmee we gezamenlijk in kaart brengen wat de toekomst van de hockeysport in groot Venlo is. Wat als we vasthouden aan de huidige situatie? En hoe ziet de toekomst er met een fusie uit? Vervolgens werken we begin volgend seizoen samen met alle ge├»nteresseerde leden eenzelfde strategiesessie nader uit. Hiermee ontstaat een gezamenlijk gedragen plan voor de toekomst, waarin de hockeysport in de gemeente Venlo wordt gewaarborgd. Het doel is om dit plan in een volgende Leden Vergadering te presenteren.  

Het is echter ook geen geheim dat de drie verenigingen vooruitlopend op een eventuele fusie, daar waar nodig nu al willen samenwerken. Dit betreft vooral een samenwerking binnen de jongenslijn. Uitgangspunt hierbij is dat we voor alle jongens in Venlo een aansprekend hockeyaanbod willen blijven bieden. Homogeniteit binnen een team is daarbij een belangrijk uitgangspunt: alle jongens moeten zoveel als mogelijk op hun eigen niveau kunnen hockeyen.

 

De drie hockeyverenigingen hebben in de afgelopen weken hierover binnen hun eigen geledingen gesproken met ouders, spelers en kaderleden. Met de opbrengst van deze gesprekken, het aantal jongens per leeftijdscategorie en de randvoorwaarden zoals deze door de KNHB zijn gesteld, willen de verenigingen vanaf komend seizoen binnen de jongenslijn de D-, C- en B-teams via onderstaand voorstel samenstellen. Alle drie de verenigingen streven daarbij naar het zoveel als mogelijk indelen op sterkte, homogeniteit binnen de teams en het voorkomen van te vroeg doorschuiven van jongens naar een oudere leeftijdscategorie. Eén van de randvoorwaarden die de KNHB aangeeft is dat vooruitlopend op een daadwerkelijke fusie van de drie verenigingen, het nu niet wenselijk is om in elke leeftijdscategorie combi-teams van de drie verenigingen in te schrijven.

 

Jongens D

HCB en THC werken samen door alle jongens uit te nodigen voor een selectietraining in de week van 18 juni. Gezien de aantallen jongens worden 2 combinatie-teams ingeschreven.

VHC schrijft 3 eigen D-teams in.

Nadere informatie rondom de selectietraining volgt nog.

 

Jongens C

In de leeftijdscategorie JC werken de drie verenigingen samen waarbij de jongens van HCB worden ingeschreven als lid van THC. Alle jongens (VHC, THC en HCB) worden vervolgens uitgenodigd voor een selectietraining in de week van 18 juniDit leidt tot 3 teams, ingedeeld op sterkte. Dit zullen afhankelijk van de selectietraining 1 combiteam en twee clubteams of 3 combiteams zijn. Nadere informatie rondom de selectietraining volgt nog.  

 

Jongens B

HCB en THC werken samen door alle jongens uit te nodigen voor twee selectietrainingen op maandag 11 juni a.s. (18.15-19.30 uur) en donderdag 14 juni a.s. (18.15-19.30 uur) op Sportpark Vrijenbroek (THC). Gezien de aantallen jongens worden 2 combinatie-teams ingeschreven op basis van sterkte.

VHC schrijft 2 eigen teams in.

Nadere informatie rondom de selectietraining volgt nog.

 

Meer informatie over de praktische invulling van de teams, locatie van thuiswedstrijden, tenue etc. volgt ook op korte termijn middels gezamenlijke infoavonden voor kinderen en ouders die mogelijk in een combiteam gaan spelen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een eerste belangrijke en goede stap is in de richting van een kwalitatief goede en toekomstbestendige jongenslijn in Venlo.

 

Met sportieve groet,

 

Hockeyclub Blerick

Tegelse Hockey Club

Venlose Hockey Club

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO