header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Herinnering prijsvraag, belangrijke data en toekomstige accommodatie

Nieuws afbeelding 24-9-2019
De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. In dit derde fusiebulletin aandacht voor een aantal belangrijke data in het fusieproces en een kort verslag van de voortgang rondom de toekomstige accommodatie.

Herinnering prijsvraag naam en tenue
Velen gingen jullie reeds voor. Meer dan 50 ideeën zijn via [email protected] al ingediend en een veelvoud daarvan zijn gedeponeerd in één van de boxen in de drie clubhuizen. Tot en met zondag 22 september a.s. kun je je ideeën inleveren! Kijk op www.hockeyinvenlo.nl/ prijsvraag voor meer informatie.

Belangrijke data
Wij vinden het belangrijk om alle belanghebbenden mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de fusie. Noteer alvast de volgende twee data in jullie agenda:
  • Dinsdag 8 oktober 2019:
    Tweede interactieve Hockeycafé waarin het Beleidsplan van de nieuwe hockeyvereniging centraal staat: Aanvang 20.00 uur, locatie Valuas College Venlo.
  • Maandag 4 november 2019:
    Buitengewone Algemene Ledenvergadering HCB, THC en VHC. Eerste formele besluitvorming (mandaat) fusie en concept statuten.
Accommodatie
Een belangrijke werkgroep in het fusietraject is de werkgroep Accommodatie, die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de drie hockeyverenigingen én gemeente Venlo. De samenwerking en afstemming met gemeente verloopt zeer constructief! 

Inmiddels ligt er een concept Programma van Eisen voor de nieuwe hockeyaccommodatie op Sportpark Vrijenbroek. Van velden tot clubhuis en van parkeerplaats tot oefenveldje. Tevens is een eerste globale planning voor de werkzaamheden opgesteld. Belangrijk onderdeel op korte termijn is het traject van de bestemmingsplan wijzigingen. Hierin trekken gemeente Venlo en de clubs gezamenlijk op. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van ten minste drie nieuwe hockeyvelden: twee in de zomer van 2020 en een derde het jaar erop zodat de nieuwe vereniging kan beschikken over zes velden. Het is echter niet realistisch om te denken dat het nieuwe clubhuis inclusief alle voorzieningen al op 1 september 2020 gereed is. De werkgroep Accommodatie denkt na over de overbruggingsperiode.
 
Samen met de gemeente Venlo wordt ook hard gewerkt aan de financiële onderbouwing van alle plannen. Hierover neemt de gemeenteraad in november 2019 een besluit. Deze financiële onderbouwing is tevens belangrijke input voor de werkgroep Financiën. Deze werkgroep is aan de slag om een begroting op te stellen voor de nieuwe vereniging. In een volgend Fusiebulletin meer hierover.

 
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO