header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Brandbrief en update berichtgeving media

Nieuws afbeelding 21-10-2019
De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. In dit extra fusiebulletin nemen we jullie mee in de berichtgeving die in de media is ontstaan, naar aanleiding van de gemeentelijke begroting en de reactie hierop van de drie hockeyclubs van afgelopen week.

De gemeenteraad aan zet
Zowel bij Omroep Venlo als in Dagblad De Limburger zijn deze week diverse berichten verschenen over het fusieproces van de drie hockeyclubs in Venlo. Dit naar aanleiding van de conceptbegroting voor 2020 van gemeente Venlo, waarin is opgenomen dat volgens het College van B&W het creëren van één gezamenlijke accommodatie voor de hockeyclubs in 2020 niet realiseerbaar is.

Natuurlijk hebben wij niet stil gezeten. Uitgangspunt voor ons is en blijft dat het ingezette fusieproces blijft doorgaan en tenminste twee aanvullende velden op Sportpark Vrijenbroek zijn aangelegd bij aanvang van het seizoen 2020-2021. We zijn daarin wel duidelijk richting de gemeente Venlo: geen der verenigingen zal nu een daadwerkelijk fusiebesluit kunnen nemen indien er geen zekerheid is over de gereedheid van Sportpark Vrijenbroek. Naast het feit dat er nu nog sprake is van momentum, zijn wij bang dat van uitstel afstel komt. In een brandbrief aan de gemeente Venlo hebben wij onze argumenten nogmaals met klem op een rijtje gezet. Deze brandbrief is terug te lezen op www.hockeyinvenlo.nl.

Nieuw in de verschillende berichtgeving was voor ons ook dat de hockeyclubs een businessplan dienen op te stellen. Ook hier hebben we niet stil gezeten. De Werkgroep Financiën heeft een concept meerjarenbegroting opgesteld en vanuit de gemeente Venlo is reeds een calculatie gemaakt van het gefaseerd gereedmaken van Sportpark Vrijenbroek. De businesscase is daarmee wat ons betreft gereed.

Raadsvergadering op 23 oktober a.s.
In de raadsvergadering van de gemeenteraad van Venlo staat de Sportvisie en het Accommodatiebeleid geagendeerd. In het verlengde van de brandbrief die wij aan de gemeenteraad en aan het College van B&W hebben gestuurd, is het verzoek ingediend om spreektijd te krijgen in de raadsvergadering. Doel hiervan is om onze standpunten nader toe te lichten.

Bijzondere Algemene ledenvergadering op 4 november a.s.
Op 4 november a.s. houden de drie hockeyclubs ieder een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Hierin vragen de afzonderlijke besturen aan hun leden een mandaat om het (juridische) fusieproces door te zetten. Een belangrijke onderlegger is het concept meerjaren beleidsplan. Dit geeft (bestuurlijk) richting aan de inrichting van de nieuwe fusieclub. Over het beleidsplan wordt niet gestemd. De uitnodiging voor deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering wordt direct na het weekend verzonden.
Bezoek www.hockeyinvenlo.nl
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO