header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Update en terugblik raadsvergadering

Nieuws afbeelding 28-10-2019
De fusiebulletins volgen elkaar snel op! Maar we vinden het belangrijk jullie goed te informeren bij nieuwe, belangrijke ontwikkelingen. In dit bulletin blikken we terug op de beeldvormende raadsvergadering van de gemeente Venlo van afgelopen week. Namens de drie hockeyclubs heeft Jeroen Bakkers de gemeenteraad nogmaals dringend gevraagd in te grijpen, zodat de beoogde fusieclub bij aanvang van het hockeyseizoen 2020-2021 kan spelen op Sportpark Vrijenbroek.

Geen geld, geen fusie​
Het is op dit moment nog onduidelijk of de gemeente zich aan eerdere afspraken houdt: in 2020 voldoende middelen beschikbaar stellen voor de aanleg van twee extra hockeyvelden op Sportpark Vrijenbroek. Deze velden zijn essentieel om bij aanvang van de competitie 2020-2021 als fusieclub op één locatie te starten. We doen er alles aan om die duidelijkheid te krijgen vóór de ledenvergaderingen van januari, waarin we het definitieve fusiebesluit voorleggen. Als wij vóór die tijd geen duidelijkheid hebben over de bijdrage vanuit de gemeente, kunnen we in januari géén fusiebesluit aan jullie voorleggen. De (hockey)bal ligt nu dus bij de gemeente!

Waarom is de ledenvergadering in november belangrijk?​
De gemeente heeft eerder aangegeven dat zij alléén geld voor extra velden beschikbaar stelt als de hockeyclubs voorafgaande aan de gemeentelijke begrotingsbehandeling voldoende zekerheid geven dat de fusie ook daadwerkelijk doorgaat. Om deze reden houdt elke club begin november een Bijzondere Algemene Ledenvergadering, waarin leden hun bestuur mandateren (= de bevoegdheid geven) om het juridische fusieproces op te starten. Dit proces eindigt in januari met het nemen van een definitief fusiebesluit door de drie ledenvergaderingen. Vanwege de onduidelijkheid bij de gemeente is het dus enorm belangrijk om als hockeyclubs een krachtig fusiesignaal afgeven. Afspraak is afspraak geldt immers niet alleen voor de gemeente.

Standpunt van de drie clubs blijft dat géén uitvoering wordt gegeven aan een eventueel mandaat, wanneer Sportpark Vrijenbroek in september 2020 niet geschikt is voor het spelen van wedstrijden door de nieuwe fusieclub.

Dringende oproep aan het college en de gemeenteraad
Naar aanleiding van verwarrende berichten vanuit de gemeente over de haalbaarheid van twee extra velden op Sportpark Vrijenbroek hebben we niet stilgezeten! We gaan als hockeyclubs niet zwartepieten, maar eisen wél dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt. Jeroen Bakkers heeft dat namens de drie clubs goed verwoord in een inspraakbijdrage tijdens de raadsvergadering van 23 oktober. Deze bijdrage is hier terug te lezen.

De brandbrief die vorige week is verstuurd aan het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad kon op grote politieke steun rekenen. Zo bleek ook tijdens de raadsvergadering. Wethouder Vervoort (Sport) gaf tijdens het debat aan dat de gemeenteraad aan zet is. Echter, volgens de verschillende raadsfracties is het juist de wethouder die de beurs moet trekken om de verhuizing in 2020 mogelijk te maken en daarmee eerder gemaakte afspraken na te komen. Of de gemeenteraad op korte termijn zelf met een voorstel komt om alsnog geld uit te trekken voor het aanpassen van Sportpark Vrijenbroek bleef onduidelijk. We hopen dat dit in elk geval gebeurt tijdens de behandeling van de gemeentebegroting in de tweede week van november. We houden als fusiestuurgroep en fusiewerkgroepen de druk op de ketel om er op tijd uit te komen, maar het blijft nog even spannend dus. Laten we in elk geval als Hockeyverenigingen tijdens de eerstkomende ALV’s in november duidelijk maken dat we er klaar voor zijn!​
 ​
In de week van 4 november zijn de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen gepland waarin de besturen hun leden het mandaat vragen om het fusieproces door te kunnen zetten. Een positieve stemming van de leden is een belangrijke voorwaarde voor de gemeente.​

Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
 
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO