header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Bijzondere ALV en goed nieuws vanuit gemeente Venlo!

Nieuws afbeelding 3-11-2019
Gemeente komt alsnog over de brug met investeringsmiddelen
De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. Na alle commotie van de afgelopen weken over mogelijk uitstel daarvan als gevolg van het niet beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor 2020 door de gemeente, werd afgelopen week duidelijk dat de gemeente alsnog de benodigde middelen (1,4 miljoen) vrijmaakt!

Dit is een zeer belangrijk signaal van de gemeente aan de achterban van de drie hockeyverenigingen. Duidelijk is dat zij de fusie maximaal ondersteunen. De drie hockeyclubs kunnen zich nu via de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van komende week hierbij aansluiten. Wij hopen dat jullie dat ook in een zo groot mogelijk aantal zullen doen. 

Tot begin deze week hield het College van B&W vast aan het uitgangspunt dat er eerst een uitgewerkt plan moet liggen en dat dan pas kan worden besloten over een budget om Vrijenbroek aan te passen. Maar voor die opstelling was het politieke draagvlak weggevallen, zo bleek vorige week al in een raadsbijeenkomst en uit de tv-uitzending van Nedinscoplein later die week.

Als verenigingen hebben wij steeds aangegeven pas in te kunnen stemmen met een fusie wanneer er in 2020 op Sportpark Vrijenbroek ook daadwerkelijk plek is voor een grote hockeyclub. In eerste instantie worden er twee extra hockeyvelden aangelegd. Hoewel het College de hockeyfusie al een jaar zag aankomen, werd in de begroting voor 2020 geen geld vrijgemaakt om Vrijenbroek aan te passen. Dat is nu dus rechtgetrokken. Het Venlose college past dus op het laatste moment de eigen begroting aan, waarover de gemeenteraad volgende week een definitief besluit neemt. 

De drie hockeyclubs gaan na dit signaal met veel vertrouwen het vervolg van het fusieproces in. In twee  Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen (volgende week én in januari) moeten de leden uiteindelijk instemmen met de fusie.

Clubnaam
Zoals jullie weten hebben we een peiling georganiseerd voor de naam van de beoogde nieuwe fusieclub. Hieraan hebben gelukkig zeer veel leden deelgenomen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de naam van de nieuwe club te bespreken in de ALV’s van november. Dat onderwerp moeten we echter naar een later tijdstip verplaatsen. Belangrijke reden hiervoor is dat de Algemene Ledenvergaderingen van de drie clubs niet op dezelfde dag plaatsvinden. THC en VHC vergaderen op 4 november, terwijl de leden van HCB om procedurele reden pas op 8 november bij elkaar komen. We laten jullie zo snel mogelijk weten hoe we dit verder oppakken. 

Beleidsplan
Er zijn enkele opmerkingen binnengekomen op de tekst in het concept beleidsplan. Naar aanleiding hiervan zijn storende foutjes aangepast. Inhoudelijk is de tekst ongewijzigd gebleven. Het aangepaste beleidsplan is via onderstaande link in te zien.
 
Lees hier het volledige beleidsplan!
 
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
 
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl