header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Belangrijke mijlpalen en presentatie nieuwe clubnaam!

Nieuws afbeelding 15-11-2019
Belangrijke mijlpalen:
nieuwe naam, mandaat juridische fusie én gemeentelijke begroting vastgesteld!


Tijdens drie drukbezochte Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen over het fusieproces op 4 en 8 november hebben de leden van HCB, THC en VHC ingestemd met het opstarten van de juridische procedure voor de fusie. Met dit mandaat kunnen de drie besturen verder om begin volgend jaar de fusie in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering definitief af te ronden. ​

Na het definitieve fusiebesluit passeert de akte van de nieuwe vereniging bij de notaris en wordt deze ingeschreven in het handelsregister. Ook kan dan goedkeuring van de statuten worden gevraagd bij de KNHB. Het juridische fusietraject is dan ruim voor het speelseizoen 2020-2021 afgerond. 

Zeker de laatste weken zijn erg spannend geweest. De fusie kan immers alleen maar slagen met financiële hulp van gemeente Venlo. Dankzij de inzet van velen binnen de verenigingen - maar zeker ook binnen de verschillende politieke partijen van de gemeente Venlo - heeft het College van B&W onlangs aan de gemeenteraad laten weten dat zij alsnog de benodigde middelen vrijmaakt in de begroting voor 2020. Dit signaal is door de gemeenteraad positief ontvangen en de begroting is op 8 november definitief vastgesteld. Hiermee kan de fusievereniging bij aanvang van het seizoen 2020-2021 op Sportpark Vrijenbroek spelen! Met deze mijlpaal geeft gemeente Venlo ook een duidelijk signaal aan de drie hockeyverenigingen: wij steunen de fusie!

Naam nieuwe fusievereniging
Er is de laatste maanden veel gespeculeerd, er is gediscussieerd en ideeën zijn ingezonden voor de naam van de nieuwe fusievereniging. De Werkgroep Cultuur & Toekomst heeft uit alle inzendingen een voorlopige keuze gemaakt van drie potentiële namen. Iedereen heeft hierop zijn voorkeur kunnen aangeven in een peiling op www.hockeyinvenlo.nl. De vertegenwoordigers van de verenigingen binnen de stuurgroep hebben op basis van dit alles uiteindelijk een besluit genomen.
 
Ook benieuwd welke naam de nieuwe fusievereniging krijgt?
Op zondag 17 november 2019 om 10.00 uur wordt de nieuwe naam gepresenteerd op www.hockeyinvenlo.nl!
 
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
 
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl