header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Bijzondere ALV op 20 maart 2020!

Nieuws afbeelding 25-1-2020
De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo willen hun samenwerking verder versterken door te fuseren. In het eerste fusiebulletin van dit jaar aandacht voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering en een stand van zaken over het fusieproces.
SAVE THE DATE
Bijzondere Algemene Ledenvergadering: vrijdag 20 maart 2020 om 20.00 uur!
Ondertekening fusievoorstel
In eerdere bulletins hebben we jullie meegenomen in het fusieproces en enkele belangrijke mijlpalen hierin. In de Algemene Ledenvergaderingen van HCB, THC en VHC hebben de leden eind vorig jaar unaniem hun besturen het mandaat gegeven om de juridische voorbereidingen voor de fusie in gang te zetten. Daarbij is ook de naam van de nieuwe fusievereniging gepresenteerd: Hockeyclub Delta Venlo. Op dinsdag 14 januari van dit jaar heeft de ondertekening van het fusievoorstel door álle bestuursleden van de drie verenigingen plaatsgevonden. Een belangrijke mijlpaal!

Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering dienen de leden van de drie verenigingen nog formeel te besluiten tot de fusie. Tijdens deze bijeenkomsten zal onder meer het nieuwe tenue en het clublogo worden gepresenteerd. De Bijzondere Algemene Ledenvergadering vindt gelijktijdig plaats op vrijdag 20 maart 2020 om 20.00 uur.

En verder...
In de tussentijd lopen de voorbereidingen in volle vaart door. Samen met vrijwilligers in de verschillende werkgroepen, de gemeente en diverse professionals wordt gewerkt aan oa.: de voorbereiding van de aanleg van de velden en de realisatie van de accommodatie, de samenstelling van een toekomstige bestuur, het verenigingsmodel en de invulling en bemensing van de diverse commissies van de nieuwe vereniging. En 'last but not least' is de Technische Commissie volop aan de slag met de voorbereidingen op het hockeyseizoen 2020-2021! Op alle gebieden zijn al grote stappen gezet. Hierover in een later stadium meer concreet nieuws.

Je steentje bijdragen?
Voor de nieuw te vormen commissies van Hockeyclub Delta Venlo zijn we op zoek naar enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Wil jij je steentje bijdragen? Laat het ons weten!
 
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].