header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Hockeycafé op 20 maart en ALV verplaatst naar 17 april!

Nieuws afbeelding 7-3-2020
In het vorige Fusiebulletin hebben we jullie geïnformeerd over het unanieme besluit van de drie hockeyclubs om het fusieproces op te starten. Dat is inmiddels gebeurd en de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen waarin we dit proces samen hopen af te ronden, waren gepland voor 20 maart a.s.. Het is op dit moment echter niet helemaal zeker of we op die datum ook de benodigde duidelijkheid van gemeente Venlo hebben om de besluitvorming af te kunnen ronden. De stuurgroep heeft daarom voorzichtigheidshalve besloten om de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen van vrijdag 20 maart te verplaatsen naar vrijdag 17 april. Noteer die datum dus alvast in jullie agenda’s.

Op vrijdag 20 maart hebben we een extra Hockeycafé ingelast om jullie helemaal bij te praten over de stand van zaken.
Verplaatsing ledenvergadering naar vrijdag 17 april
Bij de laatste begrotingsbehandeling op 8 november 2019 heeft de gemeenteraad de middelen vrijgemaakt (gereserveerd) voor verhuizing van Hockeyclub Blerick en de Venlose Hockey Club naar Sportpark Vrijenbroek. De voorwaarde vanuit de gemeente voor het aanwenden van de gereserveerde middelen was het opleveren van een gezamenlijke businesscase waarin inhoudelijke, financiële, juridische en organisatorische afspraken zijn vastgelegd. De drie hockeyclubs hebben de aan hen gevraagde gegevens ten behoeve van het opstellen van de businesscase kort daarop aan de gemeente verzonden. We moeten helaas vaststellen dat de gemeente er veel langer dan gedacht over gedaan heeft om haar deel van de gevraagde gegevens te verzamelen, zodat de kans bestaat dat de besluitvorming over de businesscase binnen de gemeente niet vóór 20 maart is afgerond. Zonder deze duidelijkheid kunnen we het definitieve fusiebesluit niet aan onze leden voorleggen. We hebben daarom uit voorzorg besloten om de Algemene Ledenvergaderingen een maand door te schuiven naar 17 april aanstaande. Voor het juridische fusieproces is die vertraging geen probleem.
Hockeycafé vrijdag 20 maart
De eerder doorgegeven datum van 20 maart willen nu we gebruiken om jullie bij te praten. We doen dat wederom in de aula van het Valuascollege (Craneveldstraat 33, 5914 SG Venlo). De bijeenkomst begint om 20:00 uur. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje samen na te praten.

Voorafgaande aan het Hockeycafé (van 19:00 uur tot 20:00 uur) is er voor geïnteresseerden gelegenheid om toelichting te krijgen op een aantal documenten die we van tevoren ter inzage zullen leggen. Ook digitaal voorafgaand via de kanalen/websites van jullie eigen vereniging. Leden van de stuurgroep zijn aanwezig om jullie vragen te beantwoorden over onder meer het beleidsplan, organisatiestructuur en de begroting. Deze onderwerpen komen overigens ook aan bod tijdens het Hockeycafé.

Agenda van het Hockeycafé:
 • Planning, begroting en organisatiestructuur van de fusieclub (o.a. het oprichtingsbestuur)
 • Competitie seizoen 2020-2021
 • Ontwerp clubhuis
 • Presentatie van het nieuwe clublogo en de wedstrijdkleding van Hockeyclub Delta Venlo
 • Prijsuitreiking van de prijsvraag naamgeving
We hopen dat jullie in groten getale aanwezig kunnen zijn bij het Hockeycafé, zodat we met zijn allen op 17 april aanstaande goed geïnformeerd het definitieve fusiebesluit kunnen nemen.
Oproep vrijwilligers
Zoals jullie merken zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van de nieuwe competitie en met de organisatie-invulling van de nieuwe hockeyclub. Er is een oprichtingsbestuur en vrijwilligers van de drie fusieclubs zijn op diverse fronten al actief voor hun nieuwe club. We kunnen echter nog heel wat mensen gebruiken om Hockeyclub Delta Venlo straks een vliegende start te bezorgen. Wil je ons (en de club) daarbij helpen? Neem dan contact op met een van je eigen bestuursleden of met de stuurgroep via [email protected]. We zoeken nog mensen voor het bestuur en voor de volgende commissies:
 • Technische Commissie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechterscommissie
 • Jongste Jeugd
 • Junioren D t/m A
 • Senioren
 • Trimhockey
 • G & H hockey
 • Zaalhockey
 • Infobalie & gastvrijheid
 • Evenementen
 • Accommodatiebeheer
 • Materialencommissie
 • Financiën
 • Kascontrolecommissie
 • Communicatie & PR
 • Sponsorcommissie
 • Clubacties
 
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
 
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO